Črip vznikol v roku 1998 v Devínskej Novej Vsi.

Od svojho vzniku má vlastnú právnu subjektivitu a formu občianskeho združenia.

HISTÓRIA

1998 – vznikla muzika (vedúca hudby Terézia Balážová)
1999 – spolupráca s Detským folklórnym súborom Grbarčieta
2000 – vznik tanečnej zložky s mládežou od 12 rokov  (vedúci tanca Peter Kollárik)
2007 – odchádza Peter Kollárik a tanec sa postupne rozpadá
2012 – založenie tanečnej zložky s deťmi od 4 rokov (vedúca Martina Karolusová)
2012 – nahrávanie CD Novosielske – devínskonovoveských chorvátskych ľudových piesní
v aranžmánoch Stanislava Palúcha
2013 – vydanie knihy Vráťanje domuom autora Jura Baláža
2014 – po odchode Martiny Karolusovej preberajú tanečnú zložku Katarína Palúchová a Lucia Kostková
2014 – začiatok kurzu chorváčtiny pre detských tanečníkov pod vedením Jasny Rendulić

MENO

Črip – črep – čriepok…

Súbor spája čriepky chorvátskych tradícií, jazyka, piesní a snaží sa ich preniesť na pódium a uchrániť od zabudnutia.
Názov pochádza z devínskonovoveského chorvátskeho dialektu. Samotné slovo je zachytené v slovníku devínskonovoveského nárečia.

TANCE

Na začiatku dominovali v tvorbe Čripu tance z Chorvátska. Postupom času sme si však zozbierali dostatok materiálu a skúseností. V súčasnosti vyvárame tance výlučne na témy slovenských alebo gradiščanskych Chorvátov.

HUDBA

Črip používa tambure – tradičné nástroje chorvátskej ľudovej hudby.

Najmenšia tambura sa volá prim, prostredná brač. O rytmus sa stará basa a kontra, správne nazývané berde a bugarija.
Črip často spolupracuje so slovenskými hudobnými nástrojmi. Obzvlášť na zahraničných festivaloch prezentuje kultúru Chorvátov na Slovensku zvukom gájd, huslí, píšťaliek a ich rôznych kombinácií spolu s tamburami.
Táto farebnosť sa odrazila aj na CD s devínskonovoveskými piesňami.

(I)LEGÁLNA ČINNOSŤ

Aj vďaka Čripu sa piesne slovenských Chorvátov dostali do povedomia slovenských folkloristov, takpovediac ich tam Črip prepašoval  Piesne slovenských Chorvátov má dnes v repertoári viacero slovenských folklórnych súborov, ľudových hudieb, či sólistov spevákov: FS Ponitran, Ľudová hudba Ferkovci, speváci Slávka Horvátová a Andrej Záhorec a ďalší.

VYSTÚPENIA A OCENENIA

Od vzniku súboru ich bolo mnoho. Medzi nimi vynikajú tieto:
reprezentačné vystúpenie v Paríži, otvorenie chorvátskeho bálu s dlhoročnou tradíciou vo Viedni, vystúpenie na súťažnom festivale v Buševci, odkiaľ si Črip doniesol ako výhru nový hudobný nástroj.

V r. 2014 sa umiestnili mladší tamburáši v celoslovenskej súťažnej prehliadke detských ľudových hudieb v zlatom pásme. Také isté umiestnenie získala Tereza Kotrbčíková na rovnakej súťaži v kategórii sólista inštrumentalista na tambure samici.

V r. 2014 Črip účinkoval na najväčšom festivale v Chorvátsku – Vinkovačke jeseni.

Črip je pravidelným hosťom na vystúpeniach na Slovensku i v okolitých krajinách.

SPOLUPRÁCA

V roku 1999 muzika Čripu pravidelne sprevádzala vystúpenia Detského folklórneho súboru Grbarčieta.

V roku 2008 spolupracoval Črip pri nahrávke CD Detského folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ.

Od roku 2008 podporuje muziku Čripu Základná umelecká škola v Devínskej Novej Vsi začlenením výuky hry na tambure do svojich osnov.

Spolu s Ľudovou hudbou Ferkovci predstavil Črip piesne Devínskonovoveských Chorvátov v Rakúsku aj na Slovensku.

ĽUDIA

Peter Kollárik – vedúci tanca a choreograf, bývalý tanečník Lúčnice. Založil a viedol tanečníkov od r. 2000 až do r. 2007. V súčasnosti pôsobí vo folklórnom súbore v Nitre.

Filip Baláž a Barbora Balážová – starali sa o tanec po odchode Petra Kollárika

Terézia (Balážová) Mardiaková – vedúca hudby od založenia súboru až doteraz

Martina Karolusová – viedla detských tanečníkov od r. 2012 do r. 2014

Katarína Palúchová a Lucia Kostková – starajú sa o detských tanečníkov od r. 2014

Jasna Rendulić – vedie detské kurzy chorváčtiny pre tanečníkov od  novembra r. 2014

Silvia Borecká – vedie spev malých tanečníkov od januára r. 2015

ÚSPECHY ČRIPÁKOV A ČRIPU

Martin Baláž – primáš Čripu momentálne aktívny v zoskupení ,,Daj šta daš“ a Blue Danube Orchestra.

Kristína Encingerová – členka Folklórneho súboru Kolo Slavuj (Viedeň)