Detské tance

Pro Hálingu (zvyk z Devínskej Novej Vsi, vinšovanie na Dušičky)
Autorka: Verona Hajdučíková

Hada hada čuču (Devínskonovoveské riekanky)
Autorka: Martina Karolusová

Ninanaj (uspávanky)
Autorka: Martina Karolusová

 

 

Tance pre dospelých

Regrúti, Spomienky na Slavoniju, Kolo igra, Balkánske variácie, Ručníčkový, Palicový
Autor choreografií: Peter Kollárik

Podravina
Autor: Filip Baláž

Fašenska (fašiangové obyčaje Chorvátov v Jarovciach)
Autor: Filip Baláž, Štefan Novak

Išla´j Marija (vianočná balada)
Autor: kolektív

Čepčenie (svadobné zvyky)
Autor: kolektív

 

 

Hudobné programy

Hudobno-spevácky program s devínskonovoveskými piesňami
Tambure, Cimbalovka, gajdoš
Aranžmán: Stanislav Palúch

Hudba a spev podľa požiadavky.